Ny Bolig

VI BYGGER DIN NYE BOLIG

Hos Stensland & Byberg kan vi hjelpe deg med alle typer prosjekter, både byggeklare og de som krever mer forarbeid. Har du egen tomt og planer om å bygge drømmeboligen kan det være lurt å ta kontakt med oss. Vi har de dyktige fagfolkene som trengs for å ta hele prosessen «fra A til Å». Vi tilbyr høy kvalitet og kompetanse, samt gode råd og idéer basert på lang erfaring som totalentreprenør. Vårt utgangspunkt er alltid hva du og din familie trenger, ønsker og ikke minst drømmer om. Kanskje har vi allerede idéen til din nye drømmebolig?

PROSESSEN – STEG FOR STEG

1) Kartlegging av dine behov

Det første vi gjør er å kartlegge dine behov. Vi går gjennom de mange mulighetene som finnes og forholder oss til dine ønsker for å danne et godt grunnlag for pristilbud og skisser.

2) Tomtebefaring

Har du allerede tomt? Da kan vi foreta en helt uforpliktende befaring. Det gjør at vi kan se på muligheter og foreslå gode løsninger. Det blir vår jobb å sørge for at arbeidet som skal utføres stemmer med kommunens reguleringsbestemmelser for tomten.

3) Skisse og pristilbud

Hvis du ikke allerede har vært i kontakt med arkitekt og har tegning så kan vi hjelpe. Vi tilbyr uten ekstra kostnader utarbeidelse av skisser og pristilbud for boligprosjektet.

4) Kontrakt

Når alle detaljene er på plass og dere er fornøyd med tilbudet, gjennomgår vi leveransen sammen med dere slik at begge parter er enige når kontrakten undertegnes.

5) Byggesøknad og prosjektering

Sammen fremskaffer vi all nødvendig dokumentasjon, slik at byggesøknaden kan sendes til kommunen. Vi tar oss av alt det praktiske ved søknadsprosessen. Når byggesøknaden er ferdigbehandlet og godkjent, gir kommunen igangsettingstillatelse. Det betyr at byggingen kan starte.

6) Oppstartsmøte

Når  igangsettingstillatelsen er i boks og arbeidstegning er godkjent, kaller vi inn til et oppstartsmøte. Her gjennomgår vi fremdriften og dere får møte prosjektleder som blir deres hovedkontakt i byggeprosessen.

BYGGEPROSESS

Vi sørger for en bekymringsfri prosess og holder dere oppdatert på fremdriften i prosjektet. Prosjektlederen deres har ansvaret for oppfølging av prosjektet fra byggestart til overlevering. Når byggingen er avsluttet og boligen er ferdig, foretas en forhåndsbefaring. Da gjennomgår prosjektleder, sammen med deg, huset punkt for punkt og sjekker at alt er utført som avtalt i kontrakten. Deretter sendes søknad om ferdigattest til kommunen.

OVERTAGELSE

Når ferdigattesten kommer fra kommunen, er det tid for overlevering. Gratulerer med ny drømmebolig!

ETTÅRSBEFARING

Selv etter at du har flyttet inn, er vi med deg. Etter ett år kommer vi på en befaring for å se at alt fungerer slik det skal. Etter denne befaringen utbedrer vi eventuelle feil som har forekommet etter innflytting. Hos oss skal du føle deg trygg og godt ivaretatt fra første møtet til lenge etter at du har flyttet inn og tatt boligen i bruk.